Solvarme

Solvarme er miljøvenlig energi og med stigende oliepriser en oplagt mulighed for at reducere dine udgifter.

Solvarmeanlægget er et supplement til dit forbrug af varme og kan i sommerhalvåret yde hele varmtvandsproduktionen!

Du kan spare op til 30 % af det samlede forbrug med et anlæg der både supplerer vand- og varmeforsyning!

billed